Ωράριο λειτουργίας του σχολείου

         ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
     1η ΩΡΑ         8:15 - 9:00
     2η ΩΡΑ         9:05 - 9:50
     3η ΩΡΑ       10:00 - 10:45
     4η ΩΡΑ       10:55 - 11:40
     5η ΩΡΑ       11:50 - 12:35
     6η ΩΡΑ       12:40 - 13:25
     7η ΩΡΑ       13:30 - 14:10
Εμφανίσεις: 374