Κανόνες συμπεριφοράς μαθητών

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ Κ 152 34
ΤΗΛ. 210 6813375 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 – 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
• Η προσέλευση των μαθητών πρέπει να είναι έγκαιρη στο σχολείο. Όταν χτυπήσει το κουδούνι, 8:15 π.μ., οι μαθητές οφείλουν να συντάσσονται γρήγορα για την κοινή προσευχή. Στη συνέχεια να ανεβαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας, χωρίς να τρέχουν και να σπρώχνουν ο ένας τον άλλο ή να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό τους και τους άλλους. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια καθυστερήσει αδικαιολόγητα δεν θα γίνεται δεκτός/ή στην τάξη. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ασθένεια, επίσκεψη σε γιατρό κ.ά., οι μαθητές/ριες θα γίνονται δεκτοί/ές στην τάξη, με έγγραφη άδεια της Διευθύντριας.
• Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές πρέπει να βγαίνουν από τις αίθουσες και τους διαδρόμους και να κατεβαίνουν προσεκτικά στον αύλειο χώρο του σχολείου.
• Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών το ωρολόγιο πρόγραμμα θα τροποποιείται και οι μαθητές θα ενημερώνονται από την προηγούμενη ημέρα για τις όποιες αλλαγές στο πρόγραμμα. Αν η τροποποίηση του προγράμματος γίνεται αυθημερόν θα υπάρχει η δυνατότητα της ενημέρωσης των γονέων από τα τηλέφωνα του σχολείου.
• Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Δεν επιτρέπεται να γράφουν και να μουτζουρώνουν τους τοίχους, τις πόρτες, τα θρανία, Οφείλουν να προσέχουν και να φροντίζουν για την καθαριότητα του σχολικού χώρου και να μην προκαλούν φθορές στη σχολική περιουσία. Σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς ή ζημιάς οι υπαίτιοι υποχρεούνται να την αποκαταστήσουν.
• Η παραμονή των μαθητών στο σχολείο κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος είναι δεσμευτική για όλους. Σε καμιά περίπτωση μαθητής/ρια δεν μπορεί να αποχωρήσει χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση θα ενημερώνεται άμεσα ο γονέας κηδεμόνας για την απουσία του/της.
• Η επικοινωνία των μαθητών με τους γονείς τους, σε περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί λόγοι, μπορεί να γίνεται από τα τηλέφωνα του σχολείου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών στην τάξη και το σχολικό χώρο. Σε περίπτωση που μαθητής συλληφθεί να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή λήψης και εικόνας, το κινητό θα παραδίνεται την πρώτη φορά μόνο στον γονέα-κηδεμόνα. Αν ο μαθητής/ια δεν συνετιστεί θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
• Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου (Υπουργική Απόφαση αριθ. 88202/25-06-2009 (Β΄1286). Σε ό,τι αφορά στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η μη τήρηση των ανωτέρω, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 27 του Π.Δ. 104/1979 (Α΄23).
• Οι μαθητές στο μάθημα της γυμναστικής πρέπει να φορούν αθλητική φόρμα και παπούτσια, διαφορετικά δε θα μετέχουν στο μάθημα και παίρνουν απουσία. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις μπάλες και το αθλητικό υλικό του σχολείου μόνο με την άδεια και την παρουσία της καθηγήτριας της γυμναστικής. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν μαζί τους μπάλες, ή άλλα αντικείμενα που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Επίσης, καλό είναι να μη φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα, να έχουν τόσα χρήματα όσα είναι απαραίτητα.

• Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες και γιορτές είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές στους περιπάτους και τις εκδρομές του σχολείου οφείλουν να τηρούν το προβλεπόμενο πρόγραμμα και να μην απομακρύνονται από τον καθορισμένο χώρο.
• Η παρουσία των μαθητών στο σχολείο πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής.

Ο παραπάνω κανονισμός του σχολείου είναι υποχρεωτικός. Η παραβίασή του θεωρείται σχολικό παράπτωμα και θα αντιμετωπίζεται από το σχολείο με τις ανάλογες κυρώσεις.

Εμφανίσεις: 336